Vil du være med å bidra?

Det er snart årsmøte i Konnerud håndball og noen av styremedlemmene kan med god samvittighet takkes av etter god innsats i styret. Vi er avhengig av et styre for å kunne drive håndballgruppa videre og håper DU vil bidra!

«Jeg kan ikke håndball»- sa du? Det gjør ikke noe, det vi trenger er dette:

Deg som kan være LEDER, hvor du vil ha følgende oppgaver:

 • Ansvar for videreutvikling av Konnerud håndball sammen med de øvrige styremedlemmer
 • Lede styremøter og delta i hovedstyremøte for Konnerud IL engang pr måned
 • Være hovedkontakt mot forbundets regionskontor
 • Delta i sportslig utvalg ved behov
 • Kontraktsansvarlig/godkjenning av lønnsutbetaling

Deg som kan være MARKED/SPONSORANSVARLIG, hvor du vil ha følgende oppgaver:

 • Inngå/følge opp avtaler om reklameplass (i hallen/på hjemmesiden/på drakten)
 • Inngå/følge opp avtaler med utstyrsleverandør

Deg som kan ha ansvar for DRIFT & ARRANGEMENT, hvor du skal organisere følgende støttefunksjoner:

 • Kafeteria/Kiosk ansvarlig
 • Hallvaktansvarlig
 • Dugnadsansvarlig
 • Rekruttansvarlig (mini/aktivitetsturnering o.l)  

I sportslig utvalg trenger vi også dyktige folk som kan hjelpe til med organisering og være kontaktpunkt for trenere i håndballgruppa.

Deg som kan være REKRUTTLEDER – Koordinere lag i alderen 8-11år

Kan du noe av dette eller kan tenke deg å være med å lære dette? Det vil være en opplæringsperiode slik at du kommer godt inn i oppgaven du skal ha og de som går ut av styret et fortsatt aktive som foreldre i Konnerud håndball og er aldri langt unna.

Har du lyst til å bidra i neste 2 års periode eller lurer på mer om rollene, kontakt oss i valgkomiteen innen 26. februar:

Jon Reidar Lau Winge     e-post: jon.reidar@lilly.com     mobil:  41493110