Årlig gruppemøte i Konnerud Håndball

Det er tid for årlig gruppemøte i Konnerud Håndball. Alle gruppene i KIL må avholde gruppemøte hvor beretning for foregående år og regnskap gås gjennom, valg av styrets representanter og innkomne saker. Dette er medlemmenes møte, og i forkant av møtet kan medlemmene fremme forslag som tas opp på gruppemøtet. Alle medlemmer har møterett, talerett og forsslagsrett.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv, må man være medlem i Konnerud IL, og ha fylt 15år.

Vi ønsker velkommen til årlig gruppemøte mandag 8. mars kl 19.00. Møtet blir avholdt i kafeteriaen i Konnerudhallen eller digitalt. Vel møtt.