Nye innstramminger 3.1.2021

Hei og Godt Nytt År.

Regjeringen kom søndag kveld med nye innstramminger som følge av den negative smitteutviklingen i det norske samfunnet de siste ukene. Innstrammingene har dessverre store konsekvenser for breddeidretten de neste to ukene.

«All innendørsidrett, med unntak av toppidretten, anbefales utsatt til etter 18. januar. I tillegg anbefales kun å gjennomføre trening og konkurranser utendørs hvor man kan opprettholde avstand på minimum en meter til andre utøvere. Det betyr at ordinær kontaktidrett utendørs ikke bør gjennomføres i denne perioden. Norges idrettsforbund tar myndighetenes anbefalinger til etterretning og ber alle sine organisasjonsledd om å følge anbefalingene» 

Vi presiserer at: begrensninger og muligheter for organisert aktivitet utendørs følger de ulike særforbunds koronavettregler

Dette betyr at håndball lagene ikke har mulighet til innendørs trening, gjelder for de fra 12 år og nedover også.

Allidrett vil ikke starte opp som planlagt nå, foreløpig oppstart planlegges til uke 3, mere informasjon kommer senere.

Barnedans vil ikke starte opp som planlagt, ny info sendes ut etter 18. januar.

IFO og prosjekt «av ungdom, for ungdom» følger skolenes retningslinjer, og gjennomføres med de tiltakene som var før nyttår.