COVID oppdatering for Konnerud IL 18. november

Oppdatert: 20.11 – feil om bruk av utstyr rettet i ungdomsidretten. “-og uten bruk av felles utstyr” fjernet. 

COVID oppdatering for Konnerud IL 18. november

Vi har nå lagt bak oss nesten to uker med flere tiltak for å stoppe smitten. Dette reiser mange spørsmål og derfor ønsker vi å samle et felles informasjonsskriv.

Konnerud IL har som prinsipp å følge FHI, regjering og kommunen anbefalinger, i tillegg gjør administrasjonen løpende vurderinger, men disse vil aldri være «mildere» enn hva de offentlige anbefalingene legger opp til.

Alle treningsøkter i Koronatiden er helt frivillig både for utøvere og trenere å stille på, det skal ikke utøves press for å møte på trening. Det betyr at trenerteamet sammen med den aktuelle gruppe gjør en selvstendig vurdering av om treninger skal gjennomføres.

Fortsatt er det følgende tiltak vi må følge i tiden som kommer:

  • All aktivitet for voksne (over 20 år) er stoppet (utenom toppidrett). Det betyr at det ikke vil være trening for noen av seniorlagene/gruppene i KIL.
  • Organisert fritidsaktiviteter for ungdom mellom 13 og 19 år inne i bygg eller haller er stanset fra midnatt 17. november til 1. desember
  • Det er lov å holde trening ute for ungdom fra 13 -19 år, med god avstand
  • Gymsaler stenges og de som har planlagt å trene inne må eventuelt trene ute.
  • Organisert trening og aktiviteter for barn i barneskolealder er tillatt. Kamper, cuper, stevner og turneringer er ikke tillatt

Skoler i rød sone – hva betyr det?

Vi har fått en del spørsmål i forbindelse med at skolene har gått over i rød sone. Skolene vil fortsatt være åpne, men med skjerpede smitteverntiltak. Det innebærer at skolene praktiserer strengere bruk av kohorter.

 

Retningslinjer fra Drammen Kommune

Drammen kommune har besluttet at treningsaktivitet for barn i barneskole alder opprettholdes og det er vi i Konnerud IL glad for. Det er svært viktig og helt i tråd med nasjonal smittevernveileder som sier:

«Opprettholdelse av fritids- og idrettstilbud for alle barn er viktig for trivsel og legger til rette for lek, fysisk aktivitet og sosialt samspill m.m. For utsatte barn kan deltagelse i fritids- og idrettstilbud ha stor betydning fordi dette er en trygg og kjent arena som kan være et viktig holdepunkt i en vanskelig hverdag»  

Smittevernoverlegen i Drammen Einar Sagberg sier at de strenge tiltakene i skolen også må følges opp i barnas fritidsaktiviteter. Da skolene er på rødt nivå er det ekstra viktig at lag og foreninger også er nøye med å overholde sine respektive smittevernveiledere.

 

Allidrett

Det ble for to uker siden besluttet at det blir en pause fra Allidrett for 4 og 5 åringene grunnet den pågående smittesituasjonen, og stengte gymsaler. Dette har ikke vært en enkel beslutning.

Grunnen til at vi velger å ta en pause er fordi deltakerne er fra svært mange barnehager, og  et stort antall kohorter blandes.

Beskjed om oppstart vil bli gitt straks vi er klare igjen.

Allidrett for 1. trinn ses det på løsninger med ute trening.

 

IFO

IFO vil være åpen, men med strengere smittevernstiltak, inndelt etter skoler, med mindre kohorter, og fordelt på Klubbhuset og Konnerudhallen.

E-sport

Lokalen til E-sport gjengen ble stengt 2. november, men de trener og spiller hjemme fra.

Fotballakademiet

Fotballakademiet holder aktivitet som vanlig, men med strengere smittetiltak.

Fotball – Ski – Bandy – Orientering- Sykkel BARE UTENDØRS TRENING

Trening foregår utendørs og i henhold til de enkelte gruppers smittevernveiledere.

Håndball – FORTSETTER MED NORMAL TRENING FOR BARN i BARNESKOLE ALDER

Håndballen kan fortsatt trene i alle hallene for barn i barneskolealder.

Dette fordi:

  • Man skal opprettholde aktiviteten for til og med 12 år (barneskole)
  • Det er større flater og anbefalte grupper på 20
  • Det er vakter som sørger for smittevernstiltak og forsterket renhold

 

Trenere og lagledere har nå et ekstra ansvar for å sørge for at smittevernsrutiner følges.

God hånd- og hostehygiene er enda viktigere, en meter avstand utenom aktivitet, og alltid ha såpe, vann eller antibac tilgjengelig.

 

Konnerud IL – Sammen om godt smittevern og en aktiv hverdag!

Hilsen Styret og administrasjonen i Konnerud IL

COVID oppdatering for Konnerud IL 19. nov tatt ut (med avstand og uten bruk av felles utstyr) pdf