Coronaregler ved avholdelse av trening

Konnerud Håndball er fortsatt med på den felles dugnaden som myndighetene oppfordrer oss til. For å redusere smittefaren ved trening gjelder følgende retningslinjer for treninger:

 1. Vask hender før og etter økt.
 2. Unngå å ta på samme flater.
 3. Det skal være en ansvarlig trener til stede under treningsøkten.
 4. Hold avstand. Minst én meter mellom personer – gjerne mer. Maks femti personer sammen på et uteareal. Grupper på opp til 20 personer sammen. Mer enn én gruppe kan trene på én bane samtidig.
 5. Utøverne kan fra 11 mai kaste ball med hverandre. Ballene skal rengjøres før og etter trening. Deltakerne skal oppfordres til å ikke ta seg til ansiktet under aktivitetene.
 6. Alle fellesøkter i Coronatid er helt frivillig, det skal ikke utøves press for å møte på fellestrening, det skal ikke ha noen konsekvenser å ikke møte. Vi respekterer og forstår valget til trenere og utøvere som velger å ikke møte på frivillig fellestrening.
 7. Utøvere som ikke forholder seg til regler satt i gruppen/laget får ikke delta på fellestreninger, her gis det bare én advarsel.
 8. Planlegg økten godt. Planlegg for god avstand og hvordan grupper skal forholde seg til hverandre. Ikke bruk garderober. Meld til Sportslig Leder i gruppen om når og hvor det trenes slik at Sportslige ledere i hver gruppe har full kontroll om hvor trening pågår.
 9. Alle utøvere skal være registrert på hver trening slik at trenerteam vet hvem som har vært på treninger ved eventuelt smitteutbrudd.
 10. Gi all informasjon på forhånd, om mulig. Vis økta for utøverne over digitale plattformer. Vis øvelser, oppgaver, organisering og annen praktisk info man vanligvis gir på økt.
 11. Ha en plan for uforutsette hendelser og behandling av utstyr. Velg og avklarer én person som skal ha kontakt ved skade/behandling av skade. Ha da sprit/såpevann tilgjengelig.
 12. Har en utøver symptomer på smitte, skal personen ikke møte på trening. Ved påvist covid-19 hos noen som har vært på fellestrening, varsle de andre i gruppen. Personen som er smittet skal holdes anonym for gruppen.
 13. For de som bruker klister skal hver spiller ha hvert sitt klister/klisterfjerner
 14. Bruk sunn fornuft.

Retningslinjer skal følges av alle lag, trenere og utøvere i Konnerud Håndball. Skulle noen bli syke av Covid-19 er det viktig at vi får beskjed om dette så snart det oppdages slik at vi kan informere andre og iverksette nødvendige tiltak. 

Her kan du lese smitteveilederen for idrett i sin helhet : Smitteveileder

Norges Handballforbund retningslinjer:

https://www.handball.no/nyheter/2020/05/handballens-egen-veileder-for-smittevern/

Norges Handballforbund, koronainfo:

https://www.handball.no/nyheter/2020/03/oppdatert-koronainfo/

Norges Idrettsforbund koronavettregler:

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/