Årsberetning 2019 Konnerud håndball

Økning i antall medlemmer, innstramming på kostnadssiden, mange aktive dommere.

Dette er noen av punktene du kan lese mer om i årsberetningen for Konnerud håndball 2019.Velkommen til årlig gruppemøte mandag 9.mars kl 18.00 i Kafeteriaen i Konnerudhallen.

( NB signert utgave, regnskap og budsjett fås ved
henvendelse til styret og i Konnerudhallen fra mandag 2.mars)

Årsberetning Konnerud håndball -2019.doc uten signatur