Digital kamprapport

Fra og med 1. november skal alle kamper i klassene J/G 16 og 18 føres digitalt (i tillegg til AVISserien 3.divisjon som var i gang fra sesongstart). Vi åpner de resterende klassene fra 13 til senior for digital føring 1. november, men dette vil være frivillig fram til serien starter opp igjen på nyåret. Vi anbefaler likevel alle å prøve seg fram allerede nå.

 

Den digitale kamprapporten erstatter papirutgaven vi er kjent med, og vil også gjøre at en kan følge kamputviklingen på handball.no. Det er viktig at alle lagledere og dommere logger inn i appen Min Håndball slik at de har pin-kode til signering av kamprapport klar.

 

Brukerveiledning finnes her: https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/palogging/brukerveiledninger/live/ – det er LIVE standard som brukes i de regionale seriene.

Se nettsak om digital kamprapport på regionens nettsider her: https://www.handball.no/regioner/region-sor/nyheter-i-region-sor/2017/digital-kamprapport-live/

 

Det er viktig at denne informasjonen spres til de rette personene!

 

Konnerud Håndball vil benytte iPad til dette. Hallvakt har ansvaret for å låse ut og inn denne fra safen.