Årlig gruppemøte i Konnerud Håndball

Vi ønsker velkommen til årlig gruppemøte mandag 8. mars kl 19.00. Møtet blir avholdt i kafeteriaen i Konnerudhallen eller digitalt. Vel møtt. 

Nye innstramminger 3.1.2021

Regjeringen kom søndag kveld med nye innstramminger som følge av den negative smitteutviklingen i det norske samfunnet de siste ukene. Innstrammingene har dessverre store konsekvenser for breddeidretten de neste to ukene.

Kjære alle i Konnerud Håndball

Første halvdel av sesongen 20/21 er historie og det med svært få håndballkamper spilt, dessverre.
Sånn ble året 2020 og det får vi ikke gjort noe med, og vi velger å rette fokus på det klubben fikk til i 2020.

COVID oppdatering for Konnerud IL 18. november

Vi har nå lagt bak oss nesten to uker med flere tiltak for å stoppe smitten. Dette reiser mange spørsmål og derfor ønsker vi å samle et felles informasjonsskriv.

Oppdatering Corona-situasjonen i Konnerud IL

Styret har sammen med administrasjonen gjort en vurdering av hvordan de nye retningslinjene skal praktiseres i klubben

Nye rutiner for kamp i Konnerudhallen

30. oktober til 15. november har vi nye rutiner for kampavvikling i Konnerudhallen. Vi ber publikum, bortelag, hjemmelag og dommere om å sette seg inn i rutinene før dere kommer til kamp. Sammen kan vi begrense smitte – takk for at dere bidrar!

1 2 3