Fritidskortet – viktig info

Informasjon fra Drammen Kommune:

Henvender meg til dere med kort informasjon vedrørende Fritidskortet. Som dere har fått dere har regjeringen foreslått å fjerne ordningen fra statsbudsjettet. Hvis ikke annet vedtas, betyr det at vi kun har tilskudd til ordningen fram til 1. juli. Altså er det viktig at vi fortsatt står på og sørger for at barn og unge får hentet ut Fritidskortet for dette halvåret, og første halvåret 2022.

Hjelp oss å formidle muligheten til alle dere er i kontakt med og som kan nyttiggjøre seg av ordningen. Fritidskortet | Drammen kommune

Refusjon
Vi er i gang med refusjonsordning, dette håper vi dere kan informere deres medlemmer om.  Refusjonsordning for Fritidskortet 2021 | Drammen kommune

Med vennlig hilsen

Patricia Rivas Garcia
Avdelingsleder – Aktiv fritid
Drammen Kommune