Trenerhåndbok

Gode trenere er en av de viktigste faktorene for at vi skal lykkes med å bli en Kunnskapsrik, Inkluderende og Levende klubb. Gjennom å følge klubbens
tankegang og “røde tråd” skal vi sammen utvikle gode fotballspillere og mennesker i et trygt fellesskap. Målet er å hjelpe spillerne til å bli
«Konnerudspilleren,» blant annet ved å være utviklings- og oppgaveorienterte.

Trenerhåndbok ver 2

 

Som ny fotballtrener, men også som erfaren trener er det noen ganger behov tips til øvelser og aktivitet. På NFF sine sider finnes tips til øvelser samt retningslinjer tilpasset de ulike alderstrinnene fra 6 til 19 år.

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom