Trenerhåndbok

Gode trenere er en av de viktigste faktorene for at vi skal lykkes med å bli en Kunnskapsrik, Inkluderende og Levende klubb. Gjennom å følge klubbens
tankegang og “røde tråd” skal vi sammen utvikle gode fotballspillere og mennesker i et trygt fellesskap. Målet er å hjelpe spillerne til å bli
«Konnerudspilleren,» blant annet ved å være utviklings- og oppgaveorienterte.

Trenerhåndbok ver 2