Barnefotball

Styret i Konnerud Fotball vedtok på styremøte 13. mars 2012 rammer og retningslinjer for barnefotballen (5er og 7er) i Konnerud Fotball. Retningslinjene er i tråd med NFFs retningslinjer og klarert med Buskerud Fotballkrets.

Det ble gitt en kort redegjørelse for retningslinjene på sportsforum 20. mars 2012. Denne ble fulgt opp med en lengre presentasjon på sportsforumet 17. april – et sportforum som i sin helhet var viet barnefotballen.

Styret forutsetter at alle som er involvert i barnefotballen i Konnerud Fotball setter seg inn og følger retningslinjene. Disse kan du lese her (link kommer).

Kontaktperson er Arvid Utby, barnefotballansvarlig.