Trenerkurs

I henhold til sportsplanen til Konnerud Fotball, er det nedfelt at alle trenere i klubben minst skal ha gjennomført delkurs 1 av grasrottrenerkurset (https://www.fotball.no/trener/grasrottrener/).

Vi setter derfor nå opp delkurs 1 for klubbens trenere, og vi oppfordrer alle som ikke har gjennomført dette tidligere til å melde seg på.

I første omgang gjennomfører vi teoridelen digitalt på teams. Kurset tar ca. 3 timer, og du kan velge mellom to kursdatoer:

Tirsdag 13. april kl. 18-21

Onsdag 14. april kl. 18-21

For å delta på teorikvelden må du ha gjennomført et E-læringskurs. Du må også være registrert bruker på Min side hos NFF for å gjennomføre E-læringskurset, linker nedenfor:

Registrer bruker NFF Min side

E-læringskurs

Påmelding til teorikvelden: https://forms.gle/UBtPhDM27M3FAswH7

Etter e-læring og teorikveld skal det gjennomføres to praksiskvelder. Hvordan dette vil foregå kommer vi nærmere tilbake til når forholdene tillater det.

Hjertelig velkommen på kurs, og spre ordet til alle trenere i årgangen.

Spørsmål rundt dette rettes til Andreas Fjelltoft afjelltoft@gmail.com

Andreas Fjelltoft organiserer trenerkursene