Takk til alle frivillige og ansatte!

Styret i Konnerud Fotball vil takke alle frivillige og ansatte som har stått på siden koronakrisen nådde oss som samfunn.

 

Kjære fotballvenner,

Vi er svært takknemlig for all jobb og innsats som er lagt ned for å kunne legge til rette for både en så trygg fotballhverdag som mulig samt videre fornuftig drift. Vi som er frivillig tillitsvalgte i styret er avhengige av at de få som er ansatt holder tak i de daglige oppgavene som ikke har blitt noe lettere og heller ikke mindre etter at viruset kom. Det hadde ikke vært mulig å drifte fotballgruppa, og vi ville heller ikke ha vært i stand til å holde banene åpne slik vi har gjort til nå uten disse få. Dersom vi hadde måtte permittere ville vi også måtte ha stengt banene på ubestemt tid og ikke vært i en situasjon som nå hvor vi kan ha et godt treningstilbud til alle som vil. Vi vil også rette en stor takk til trenere og ledere som har bidratt med både tilstedeværelse, konstruktive tilbakemeldinger og kreativitet på treningsfeltet i disse utfordrende ukene.  Vi har tro på og tillit til at alle våre lags trenere, ledere, spillere og foreldre vil gjøre så godt de kan i tiden fremover.

Fotballsesongen 2020

2020 blir en veldig spesiell sesong for en hel fotballverden. I skrivende stund vet vi ikke når vi får spille kamper denne sesongen men heldigvis får våre fotballbarn, ungdom og seniorer lov til å trene selv om det er flere nye regler vi må forholde oss til. Samtidig vil denne våren bli helt unik når det gjelder fotballtreninger.

–          Aldri tidligere og forhåpentligvis aldri senere vil vi oppleve at alle vil ha en slik treningshverdag.

–          Alle lag skal få trene med god plass, til faste tider, hver uke.

–          Det blir ingen flytting eller avlysning av treninger pga kamper på samme bane.

–          Med en slik voksentetthet og færre spillere i mindre grupper som nå er nødvendig, vil alle føle seg mer sett og mulighetene for utvikling og mestring har aldri vært bedre.

Åpne baner og treninger

Vi valgte å åpne banene våre da det ble tillatt til påske og hadde bemanning på banene hver dag fra 10-16 gjennom påsken. Det var mange innom i påskedagene som fikk innføringer i de nye smittevernreglene og flere har allerede forstått og holder seg til rutinene. Nå som flere og flere skal bruke banene fremover er det svært viktig at alle setter seg inn i de nye reglene og også forholder seg til dem. Vi vil spesielt henstille alle foreldre om å snakke med sine barn og ungdom om hva som er reglene og viktigheten av å følge de.

Noen av lagene våre har nå gjennomført lagsøkter hvor vi og lagene har tatt læring og gjort justeringer for å ivareta både smittevernreglene samtidig som vi kan ha god kvalitet på øktene. Nå slipper vi til de andre lagene som ønsker å sette i gang igjen og det er et absolutt krav om at alle lag følger de reglene som myndigheter, forbund og vi som klubb har etablert. Vi håper på forståelse for at vi ikke har alle svar og løsninger på alle eventualiteter. Det kan bl.a. være at vi må gjøre endringer i baneoppsettet dersom vi ser at det blir behov for det, og det kan komme føringer fra myndigheter eller forbund som gjør at vi må gjøre endringer. Reglene for organiserte treninger ble sendt ut på mail til alle medlemmene av fotballgruppa den 21. april og er også tilgjengelig her: https://www.konnerud.no/fotball/midlertidige-regler-for-organisert-fotball-pa-konnerud/

Smittevernbua

Vi viderefører vaktordningen vi startet med i påsken og i stedet for kioskvakt som lagene ville hatt under normale forhold blir det i stedet «smittevaktdugnad». Vi har etablert en «smittevernbu» i det gamle servicebygget med nødvendig utstyr for vask av toaletter og utstyr. «Smittevakten» vil ha til oppgave å sørge for renhold men skal også ha tilsyn med alle banene og de organiserte treningene. Lagene vil få innkalling og innføring til denne dugnaden. Slik det ser ut akkurat nå vil dette kanskje være den eneste dugnaden i år, men en noe viktigere dugnad enn denne har neppe tidligere blitt organisert i Konnerud Fotball. Dette er en dugnad for å begrense smitte i samfunnet. Dette er en dugnad du gjør for deg selv og din familie, dine barn, dens venner og vi som samfunn. Vi håper at alle tar sitt ansvar og bidrar på denne dugnaden når de blir satt opp. Ikke glem bort vakta di!

Ta gjerne kontakt med oss i styret eller administrasjonen dersom det er spørsmål og husk på at vi alle er Konnerud Fotball og at alle har et ansvar for at vi løser dette på best mulig måte sammen.

For øvrig ber vi alle følge med på oppdateringer på konnerud.no og Konnerud Fotball sine facebooksider.

Mvh

André Markussen

Styreleder Konnerud Fotball