Sportsplan

Sportslig utvalg i Konnerud fotball har det siste året jobbet hardt med å lage en sportsplan, denne er nå endelig ferdig og klar til bruk. Viktig at alle trenere setter seg inn i den nye sportsplanen. Eventuelle spørsmål rundt denne kan rettes til vår Sportslig leder Stian Ramsfjell på Stian.Brastad.Ramsfjell@drmk.no

Sportsplan-Konnerud-Fotball