Sparebank 1 BV gir Konnerud Fotball kr50.000,- fra sitt Gavefond

Vi ønsker å rette en stor takk til Sparebank 1 BV for innvilgelse av Konnerudfotballens søknad om øremerkede midler til tribuneprosjekt på Kunsten.

Torsdag 27. november fant overrekkelsen sted i bankens lokaler på Bragernes i Drammen. Sjefen sjøl, Geirr Kihle fikk æren av å ta i mot midlene.

Tar imot kr 50.000,- fra Sparebank 1 BV sitt Gavefond

Tar imot kr 50.000,- fra Sparebank 1 BV sitt Gavefond

Pengene gir oss direkte mulighet og er helt avgjørende for at vi skal få bygget nye tribuner på begge banene våre, både hovedkunsten og gamlekunsten. Konnerud er også som kjent innvilget ny kunstis fra Drammen Kommune så det vil være perfekt med nye tribuneanlegg også i forbindelse med dette. Arbeidet med tribunen starter til våren etter at de nye garderobene er på plass.

Igjen stor takk til Sparebank 1 BV ved banksjef Håkon Kringberg og markedssjef Øyvind Kjos for sin interesse for å styrke lokalmiljøet for barn og unge på Konnerud. Som de selv sier til oss: Sammen får vi til noe!

Sammen om noe, ikke hver for oss!