Retningslinjer, støtte og sponsorinntekt for årganger og lag

Styret har siste tiden fått en del henvendelser fra årganger og lag vedrørende rutiner for innhenting av støtte og sponsorer for årganger og lag. Dette er noe vi er positive til, men vi ønsker derfor å komme med en generell presisering rundt klubbens retningslinjer.

Alle årganger og lag har mulighet til å hente inn støtte fra sponsorer som bidrag til utstyr, cuper, turer eller andre sosiale eventer.

Når det gjelder eksponering så er det noen retningslinjer å huske på:

  • Klubbens spillerdrakt er ikke tilgjengelig for særskilt trykk for årgang. Spillerdrakten er forbeholdt klubbens egne hovedsamarbeidspartnere.
  • Øvrig bekledning fra Konnerud IL Fotballkolleksjon er tilgjengelig for mulig trykk (Eks. Overtrekk, shorts, bukse, strømper, bag, sekk etc)

Dersom det skal trykkes er det viktig å huske at kostnader ved trykk vil tilkomme. Vi anbefaler derfor å ta dette med i totalregnestykket overfor sponsor, og dette ligger på et sted mellom kr 30 – kr 50 pr trykk eks mva.

NB! Klubbens styre ved markedsansvarlig skal alltid forespørres om enhver sponsor som ønsker eksponering/trykk i forbindelse med på klubbens offisielle klubbkolleksjon med KIL logo eller nettsider. Dette for å hindre at avtaler gjøres med aktører som er i konkurranse eller konflikt med klubbens egne samarbeidspartnere. Henvendelsen kan gjøres til administrasjonen ved oystein@konnerud.no eller undertegnede på magnusdahlby@gmail.com.

Klubben er også behjelpelig med fakturering overfor sponsor, slik at alt foregår riktig. Midlene vil da selvfølgelig øremerkes årgangen eller laget. Snakk med Øystein Julsrud så ordner det seg.

Ønsker alle lykke tiil med sesong, og tenk kreativt på innhenting av nødvendig støtte. Det finnes mange muligheter og vi stiller mer enn gjerne opp til sparring for felles beste!

Mvh

Magnus – Sponsoransvarlig i styret.

Hovedamarbeidspartnere