Oppturen

Det er gøy å stå på den nye tribunen i gryta. Kikke på guttelaget spille interkretskamp sammen med 20 A-lagsspillere som tok turen for å kikke.

Det er gøy å henge i stigen på klubbhuset sammen med tosifra antall A-lagsspillere som hjelper til med å male huset vårt.

Det er gøy å kunne dokumentere et gjennomsnittlig treningsoppmøte på 22 spillere siden 1.februar på A-lagstreninger.

Det er gøy å ha et så godt seniorlag at vi kan slå serieleder Svelvik foran 170 tilskuere i gryta.

Det er gøy å tenke på at en klubb som i fjor ikke hadde noe guttelag i interkretsserien, ikke hadde noe reelt juniormiljø, og holdt på å rykke ned til 5.divisjon i seniorfotball, allerede et år etterpå er en klubb som stiller med fire guttelag, deriblant et i interkrets, 2 juniorlag, og 2 seniorlag som begge har vært med i opprykksstriden i sine divisjoner helt fram til vi skriver september.

Det som nå bli gøy er å se om vi klarer å ta nye steg som klubb inn mot 2016-sesongen.

Det blir gøy å se om vi klarer å stabilisere oss der vi er nå. Det blir gøy å se om vi evner å kneppe opp et knepp framfor å la det gode som har begynt fade vekk.

Det blir gøy å se om vi kan bygge noe varig!

Sammen om noe!