Oppstart Telenor Xtra Konnerud Fotballakademi for gutter og jenter fra 4.- 8. trinn

3. mars avholdes første treningsøkt og tilbudet vil følge skoleruta ut 2020. Vi vektlegger et godt sportslig tilbud til deltagerne og vil derfor begrense oss til 40 spillere denne våren, fordelt på to treningsgrupper som begge får to ukentlige treningsdager. Plassene tildeles etter først til mølla-prinsippet og man melder seg på ved å sende en e-post til fotball@konnerud.no

E-posten må inneholde:
• Spillerens navn
• Skole og klassetrinn
• Eventuelle allergier eller andre kosthensyn

Treningsgruppene baseres på alder. Våren 2020 vil spillere fra 4. og 5. trinn ha treningsdager tirsdag og torsdag, mens 6., 7. og 8. trinn har onsdager og torsdager, som dermed blir en felles dag med styrket bemanning. Vi tar forbehold om endring innenfor disse dagene basert på hva vi får inn av påmeldinger.

Akademiet vil ha tilhold på det nye Idrettshuset som er avsatt til denne aktiviteten i tidsrommet 1300-1700. Her innledes treningsdagen med et måltid (varm mat på torsdager) før vi går ut og trener på kunstgressbanen rett utenfor.

Øyvind Thorsen vil være leder for og hovedtrener ved Akademiet. Han innehar UEFA A-lisens trenerutdanning og har også erfaring med å trene spillere i denne aldersgruppa. Han vil ha med seg to kompetente trenerassistenter med bakgrunn fra klubben ved hver økt.

Pris for deltagelse
I første omgang opererer vi kun med fulltidsplasser. Det gir deltagelse to dager i uka og koster kr 1500 pr mnd. Dette faktureres månedsvis og eventuell oppsigelse av plass må skje med en måneds varsel.

Spillerne ved Akademiet får også tilgang på en utstyrspakke fra Telenor Xtra for kun 100 kr. (Se under – 4 deler.)
Alle som er med fra oppstart og ut skoleåret får i tillegg fri deltagelse ved Konnerud Fotballcamp. Denne avholdes den første uka i sommerferien (uke 26) og koster ordinært 1090 kr.

Påmeldingen til Akademiet er dermed åpnet, men for de som ønsker ytterligere informasjon avholdes det et eget møte førstkommende tirsdag, 28/1, på Idrettshuset i tidsrommet 1800-1900.
Spørsmål kan også sendes på e-post til oyvind.thorsen@idrettsforbundet.no