Styret

Styret i Konnerud IL Fotball

 • Leder – Ole Christian Holthe tlf 91911607
 • Nestleder: Arvid Utby  tlf 97786247
 • Anleggsansvarlig: Jan Erik Hansen 90090139
 • Kioskansvarlig –  Gitte Samuelsen tlf 45900832
 • Økonomi og Kontrakter: Stig Johansen – stigjo81@hotmail.com
 • Markeds- og kommunikasjonsansvarlig: Magnus Dahlby
 • Materialforvalter – Tom Sune Johansen – tom.sune@ebnett.no

Adm.leder

 • Øystein Julsrud – fotball@konnerud.no

Akademisjef

 • Øyvind Thorsen – oyvind.thorsen@idrettsforbundet.no

Spillerutvikler og fagansvarlig

 • Bjarne Kortgaard Ingebretsen – bjarne@konnerud.no

Sportslig Leder

 • Stian Ramsfjell – Stian.Brastad.Ramsfjell@drammen.kommune.no

Trenerkoordinator

 • Andreas Fjelltoft – afjelltoft@gmail.com

Dugnadsansvarlig

 • Gitte Samuelsen – 45 90 08 32