Innlegg publisert i kategori Gutter 2007

  • Trenerkurs

    I henhold til sportsplanen i klubben vår er det nedfelt at alle trenere skal ha gjennomført Delkurs 1 av Grasrottrenerkurset

  • Retningslinjer, støtte og sponsorinntekt for årganger og lag

    Styret har siste tiden fått en del henvendelser fra årganger og lag vedrørende rutinger for støtte og sponsorer for årganger og lag. Vi ønsker derfor å komme med en generell presisering rundt klubbens retningslinjer.

  • Velkommen til Gutter 2007

    Denne artikkelen er en referanseartikkel som kan endres av lagets web-kontakt. For å bli web-kontakt må man delta på et 1-times web-kurs der man gjennomgår hvordan innlegg skal legges inn og hvilke kjøreregler som gjelder.