Midlertidige regler for organisert fotball på Konnerud

Regler for organisert trening på Konnerud

 

1) Alle lagledere skal på forhånd sørge for at sine spillere er innforstått med at om man er syk eller i karantene, eller om noen i deres nærmeste familie er syk eller i karantene IKKE skal møte på trening. Dersom det oppdages smitte er det ønskelig, men ikke påkrevd, at laget samt administrasjonen i Konnerud Fotball informeres.

2) All aktivitet på banene skal foregå innenfor gitte regler og retningslinjer gitt av myndigheter, forbund og klubb. Det er forventet at alle trenere og lagledere har satt seg inn i disse før man setter i gang med aktivitet.

“KORONAVETT-REGLENE”:

● Fotballene skal vaskes før og etter trening (bruke ballvask-dunker på banene)

● Maks 5 personer innenfor hver sone

● Minimum 2 meters avstand

● Toalettene i servicebygget er åpne for håndvask og vi anbefaler alle å bruke hansker

● Headinger ikke tillatt

● Spill er ikke tillatt

● Se egne regler for bruk av keeper: https://www.fotball.no/barn-ogungdom/2020/koronavettregler-forkeepertrening/?fbclid=IwAR2Pd1Cmpp5H0gvVWDF79B3NQNbAb2lDHLV O0q9Iw4Bnm4oWp5Zw7Ryv7yw

3) Alle lag i barne- og ungdomsfotballen opp til og med G16 skal ha god nok voksendekning. Det er et krav om at det er 1 voksen per 4 barn. For mange lag vil det bety at flere foreldre må bidra på øktene. Er det ikke god nok voksendekning kan heller ikke trening gjennomføres.

4) Treningstidene følger «korona oppsettet» som er distribuert av Konnerud Fotball tidligere. Disse vil vare inntil annen beskjed gis.

5) Alle ledere, trenere, spillere og foreldre SKAL forholde seg til baneoppsettet. Det er ikke rom for endringer internt. (Justeringer av oppsettet gjøres av administrasjonen dersom det oppstår behov for det)

6) Lagene MÅ sørge for at både oppmøte og avslutning av øktene gjøres innenfor reglene om avstander. Dette er den delen av treningsøkta som det er størst risiko for at man kommer for nær hverandre.

a. Det laget som avslutter en økt skal raskest mulig komme seg av banen og forlate området b. Det laget som skal begynne en økt har ansvar for å gjennomføre oppmøte og venting i henhold til reglene om avstand

7) Soneinndeling på banene: – 3’er banen: 2 soner – Kjeldaas (9’er banen) og 7’er banen: 4 soner – 11’er banene: 8 soner

8) Alle økter i Koronatiden er selvfølgelig helt frivillig, det skal ikke utøves press for å møte på trening og heller ikke ha noen konsekvenser å ikke møte. Dette gjelder også andre trenere og utøvers holdninger til utøvere og trenere som velger å ikke møte på organisert trening.

9) Alle utøvere skal være registrert på hver trening slik at man vet hvem som har vært på treninger. Alle skal bruke SPOND i den situasjonen vi er i nå. Da vet trenerne hvor mange som kommer på trening, hvor mange voksne det er behov for og kan dele inn gruppene før oppmøte