Medlemskap

Her finner du priser for medlemskap i fotballgruppa.

  • <9 år: kr 1.360,-
  • 10-11 år: kr 1.870,- (7’er fotball)
  • 12 år (Første års 9’er) 2120
  • 13 år: kr 3330,-
  • 14 år-Senior: kr 3.740,-
  • Old-boys: kr 1,270,-
  • Vintertillegg: kr 950,-
  • Vintertillegg: for 1.økt pr uke 500,-

I tillegg må alle medlemmer i fotballgruppa samtidig ha et medlemskap i Konnerud IL, se informasjon om dette her.