Lederkurs for ungdom, Buskerud 2015

Det arrangeres to Lederkurs for ungdom i Rollag på Idrettsskolen Numedal folkehøgskole:

  •   8. – 10. mai
  • 13. – 15. november

Dette kurset forbereder ungdommene på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet. Har klubben din ungdommer som ønsker å fylle klubbens eller andre lederverv i norsk idrett?

vedlegg for 8. – 10. mai og
vedlegg for 13. – 15. november