B-lag Herrer

Her kan det legges inn en beskrivelse av B-laget og annen relativt statisk informasjon. Under denne kan innlegg – som f.eks. referat fra kamper, turneringer osv legges inn. Denne teksten endres av lagets web-kontakt gjennom valget «Sider» i kontrollpanelet.

Trenerkurs

I henhold til sportsplanen i klubben vår er det nedfelt at alle trenere skal ha gjennomført Delkurs 1 av Grasrottrenerkurset

Retningslinjer, støtte og sponsorinntekt for årganger og lag

Styret har siste tiden fått en del henvendelser fra årganger og lag vedrørende rutinger for støtte og sponsorer for årganger og lag. Vi ønsker derfor å komme med en generell presisering rundt klubbens retningslinjer.

B-lagstilbud

Når A-lagstroppen 2015 tas ut neste helg, vil det påfølgende uke gjennomføres møte med alle spillere som er interesserte i å være en del av B-laget til Konnerud IL i fotballsesongen 2015. Info om B-lagstilbudet vil gis her.

Velkommen til B-lagets sider

Denne artikkelen er en referanseartikkel som kan endres av lagets web-kontakt. For å bli web-kontakt må man delta på et 1-times web-kurs der man gjennomgår hvordan innlegg skal legges inn og hvilke kjøreregler som gjelder.