Jenter 2006

Her kan det legges inn en beskrivelse av laget og annen informasjon som ikke endres så ofte. Under denne kan innlegg – som f.eks. referat fra kamper, turneringer osv legges inn. Denne teksten endres av lagets web-kontakt gjennom valget «Sider» i kontrollpanelet. Alle lag og årstrinn anbefales å finne en web-kontakt som kan oppdatere disse sidene.

Kontaktpersoner lag 1

 • Trener:
 • Assistenttrener:
 • Oppmann:
 • Foreldrekontakt:
 • Materialforvalter:
 • Web-kontakt:

Kontaktpersoner lag 2

 • Trener:
 • Assistenttrener:
 • Oppmann:
 • Foreldrekontakt:
 • Materialforvalter:
 • Web-kontakt:

Trenerkurs

I henhold til sportsplanen i klubben vår er det nedfelt at alle trenere skal ha gjennomført Delkurs 1 av Grasrottrenerkurset

Retningslinjer, støtte og sponsorinntekt for årganger og lag

Styret har siste tiden fått en del henvendelser fra årganger og lag vedrørende rutinger for støtte og sponsorer for årganger og lag. Vi ønsker derfor å komme med en generell presisering rundt klubbens retningslinjer.

Velkommen til jenter 2006

Denne artikkelen er en referanseartikkel som kan endres av lagets web-kontakt. For å bli web-kontakt må man delta på et 1-times web-kurs der man gjennomgår hvordan innlegg skal legges inn og hvilke kjøreregler som gjelder.