Old-boys

Olb-Boys og Veteran er en felles treningsgruppe på Konnerud. Gruppa møtes i veldig uformelle former, normalt mandag og onsdag kveld for trening. Avhengig av alderssammensetning meldes det på lag i enten Old-boys (M34) eller Veteranserien (M39).

Kontaktpersoner

  • Trener:
  • Assistenttrener:
  • Oppmann:
  • Materialforvalter:
  • Web-kontakt:

FOTBALLDUGNADEN 2021

Vi viderefører fjorårets dugnad og gjennomfører også i år salg av Waterwell Smartflaske drikkeabonnement! Vi endrer litt i år og gjør det lettere for de som kjøpte Smartflaske i 2020.

Trenerkurs

I henhold til sportsplanen i klubben vår er det nedfelt at alle trenere skal ha gjennomført Delkurs 1 av Grasrottrenerkurset

Retningslinjer, støtte og sponsorinntekt for årganger og lag

Styret har siste tiden fått en del henvendelser fra årganger og lag vedrørende rutinger for støtte og sponsorer for årganger og lag. Vi ønsker derfor å komme med en generell presisering rundt klubbens retningslinjer.

Referat fra Old-boys kamper

Denne artikkelen er en referanseartikkel som kan endres av lagets web-kontakt. For å bli web-kontakt må man delta på et 1-times web-kurs der man gjennomgår hvordan innlegg skal legges inn og hvilke kjøreregler som gjelder.