KONNERUD TELENOR XTRA FOTBALLAKADEMI ÅPNER FOR PÅMELDING AV SPILLERE FØDT 2013!

Nå åpnes det endelig for påmelding av 2013 årgangen. De 30 første som melder seg på e-post til konnerudfotballakademi@konnerud.no fra kl 1200 tirsdag 22. mars vil være sikret plass når tilbudet åpner for denne aldersgruppa i august.

E-posten må inneholde følgende:

  • Spillerens navn
  • Skole og klassetrinn
  • Foresattes navn og telefonnummer
  • Eventuelle allergier eller andre kosthensyn

Spillere ut over de 30 første vil settes på venteliste i den rekkefølgen de melder seg.

INFORMASJON OM TILBUDET

Fotballakademiet har tilhold på det nye Idrettshuset som er avsatt til denne aktiviteten i tidsrommet 1300-1700. Vår husansvarlige, Hilde Øvsttun, serverer deltagerne et måltid varm mat hver dag. Spillerne fordeles i treningsgrupper, basert på trinn- og skoletilhørighet, samt når de slutter på skolen. Spillere fra 4. og 5. trinn trener på mandag og onsdager, mens 6. og 7. trinn trener tirsdag og torsdager. Vi har også hatt tilbud om en ren spilløkt på tvers av kjønn og alderstrinn på fredager. Selve treningsøkta er en time lang. Den inneholder alltid en spilldel og vi legger vekt på å bygge opp spillernes grunnleggende pasningsferdigheter slik at de får forutsetninger for å spille fotball som et kollektivt spill. Det er baller på banen fra kl 1330 og rom for egenorganisert aktivitet før og etter økt. Idrettshuset er bemannet fra 1315 til 1645. Vi tar ansvar for barna når de er hos oss, men de må selv komme seg til og fra stadion. All kommunikasjon mellom oss og de foresatte, invitasjoner og forfall til treninger, foregår via kommunikasjonsappen Spond. Hovedtrenere er Øyvind Thorsen og Bjarne Kortgaard Ingebretsen, som begge innehar UEFA A-lisens trenerutdanning og lang erfaring fra barne- og ungdomsfotballen. I tillegg mønstrer vi 12 yngre trenere som alle har Grasrottrenerutdanning og spillererfaring som spenner fra Konneruds A-lag til eliteserien

FORVENTNINGSAVKLARING

Vi avholder foreldremøter forut for oppstart for å gjøre en god forventningsavklaring med dere som foresatte. Vi er et fotballakademi uten ferdighetskrav til deltagelse. Vi ønsker å være desto tydeligere på våre forventninger om god oppførsel.

Vi er ingen oppbevaringsinstans, men en arena for læring. Det forventes at våre deltagere forholder seg til de rutinene vi fastsetter og er positive i sin atferd overfor de andre deltagerne. Trygghet og trivsel er fundamentet for god læring.

Pris for deltagelse I første omgang opererer vi kun med fulltidsplasser for 2013-årgangen slik vi også har gjort det for tidligere oppstartsgenerasjoner. Det innebærer deltagelse to dager i uka og koster i dag kr 1550 pr mnd. Dette faktureres månedsvis og en eventuell oppsigelse av plassen må skje med en måneds varsel. Spillere født 2012 eller tidligere har anledning til å velge endagsplass som koster 900 kr pr måned. Tredagersplass, med deltagelse på den rene kampøkta fredager koster 1950 pr måned. Det er 20 % søskenmoderasjon for barn nummer to. Akademiets tilbud følger skoleruta, men tar helt fri i desember. August faktureres som halv måned.

Spillerne ved Akademiet får også tilgang på denne utstyrspakka fra Telenor Xtra for kun 100 kr.