Klubbprotokoll Covid-19

Oppdatert 26.08.2020:

Mange lag har kommet i gang med kamper nå og vi har etter de første ukene gjort oss noen erfaringer som medfører en spesifikk presisering ift kampgjennomføring.

Når Konnerudlagene spiller hjemmekamp er det nå påkrevd at laget stiller med en synlig kampvert.

Den ordinære kampverten vil også besøke kampen, men vi har mange baner og kamper og det er et stort område å dekke slik at denne funksjonen forsterkes ytterligere.

Les mer på side 4 i protokollen

Se vedlegg for hele protokollen, les denne nøye