Innkalling til årlige gruppemøte

Velkommen til Konnerud Fotball årlige gruppemøte
Sted: Idrettshuset
Tid: Onsdag 16.mars 2022 kl. 19:00

Dagsorden:

1. Velkommen
2. Valg av Ordstyrer
3. Godkjenne de stemmeberettigede
4. Godkjenne innkallingen
5. Behandle Årsberetning for fotballgruppa
6. Godkjenne regnskap 2021
7. Vedta fotballgruppa sitt budsjett 2022
8. Foreta følgende valg:
a) Leder
b) Nestleder
c) Økonomileder
d) Øvrige Styremedlemmer
c) Valgkomité
9. Behandle innsendte saker.  

Saksdokumenter: