Innkalling til årlige gruppemøte

Velkommen til Konnerud Fotball årlige gruppemøte
Sted: https://meet.google.com/tjf-biek-opr
Tid: Onsdag 10.mars 2021 kl. 18:00

Dagsorden:

1. Velkommen
2. Valg av Ordstyrer
3. Godkjenne de stemmeberettigede
4. Godkjenne innkallingen fra 16.februar
5. Behandle Årsberetning for fotballgruppa
6. Fastsette endring i medlemskontingent
7. Godkjenne regnskap 2020
8. Vedta fotballgruppa sitt budsjett 2021
9. Foreta følgende valg:
a) Leder
b) Nestleder
c) Økonomileder
d) Øvrige Styremedlemmer
c) Valgkomité
10. Behandle innsendte saker.  

Saksdokumenter: