Innkalling til årlige gruppemøte

Velkommen til Konnerud Fotball årlige gruppemøte
Sted: Idrettshuset
Tid: Onsdag 10.mars 2021 kl. 18:00

Dagsorden:

 1. Åpning og godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av saksliste
 3. Valg av:
  • Ordstyrer
  • Sekretær for årsmøtet
  • 2 personer for underskrift av protokoll
 4. Årsberetning fra siste sesong – 2020
  1. Styrets beretning
 5. Regnskap 2020
 6. Aktivitetskontingent sesongen 2021
 7.  Budsjett 2021
 8. Valg av styremedlemmer
 9. Eventuelt, saker må meldes styret senest 1 uke før møtet.

Saksdokumenter vil gjøres tilgjengelige på http://konnerud.no/fotball/