Gratis akademitrening før skolestart!

Nå åpnes det opp for gratis akaedmitrening før skolestart for alle som går på ungdomsskolen.

Treningene foregår på tirsdager fra kl 07.00 til 07.55. Det blir enkel bespisning.

Alle må stille klare til økt kl 0700 presis på Konnerud kunstgress ved Idrettshuset. Garderoben er åpen fra 06.40.

Tilbudet gjelder for gutter og jenter på Svensedammen ungdomsskole og er gratis.