Fotballforsikringen 2020 – Hva gjør du om du blir skadet?

Er du skadet? Gjennom fotballforsikringen har alle fotballspillere tilgang til idrettens skadetelefon, hvor de kan melde sin skade og få dekket behandling og videre utredning av kvalitetssikret behandlere. Samarbeidspartneren til Konnerud Fotball, Din Kiropraktor er med i behandlernettverket som tilbyr denne oppfølgingen. Ring skadetelefonen på 987 02 033 eller gå inn på https://www.idrettshelse.no/article/idrettens-skadetelefon og meld Din Kiropraktor som behandlersted så får du dekket oppfølgingen av skaden din. Alle spillere i Konnerud fotball får 20% på behandling hos Din Kiropraktor.

Forutsetter at både medlemskontingenten til Konnerud IL og aktivitets avgiften til Konnerud Fotball er betalt.