Ett år med Telenor Xtra Konnerud Fotballakademi

Telenor Xtra Konnerud Fotballakademi for gutter og jenter fra 4.- 8. trinn

5. mars 2021 runder vi ett års drift ved Akademiet. Dette har vært et fantastisk tilskudd til klubbens drift, utvikling og ikke minst kulturbygging. Vi ønsker å gratulere Akademiet med leder Øyvind Thorsen i spissen med ett års drift i dag!

Vi ønsker å gi en nærmere beskrivelse av tilbudet og fortsettelsen her.

 

Øyvind Thorsen med instrukører har samlet jenter og guter ved Telenor Xtra for en pep-talk

Akademiet har tilhold på det nye Idrettshuset som er avsatt til denne aktiviteten i tidsrommet 1300-1700. Her innledes treningsdagen med et måltid mat. Det er brødmat på mandag og tirsdag, mens det serveres varmmat på onsdag og torsdager. Deretter går vi ut og trener på kunstgressbanen rett utenfor. Selve Akademiøkta er på ca en time, men det er fritt fram for øving og spill både før og etter. Fotballøktene våre foregår i ulike med mot- og medspillere. Vi har et ekstra fokus på pasningsspill og spillernes forutsetninger for å spille fotball som et kollektivt spill.

 

Treningsgruppene baseres i all hovedsak på alder. Pr i dag er det grovt sett slik at spillere fra 4. og 5. trinn har treningsdager mandag og onsdag, mens 6., 7. og 8. trinn har tirsdager og torsdager. Her kan det komme endringer. Vi gjør vårt beste for å unngå kollisjon med trinnenes egne lagstreninger.

Det kan også bli aktuelt å ta i bruk fredag som treningsdag hvis oppslutningen om tilbudet fortsetter å vokse.

Forventningsavklaring

Vi har tidligere avholdt foreldremøter for å informere om tilbudet og gjøre en god forventningsavklaring med dere som foresatte. Situasjonen rundt Covid-19 gjør det vanskelig å gjennomføre dette nå. Derfor vil vi benytte anledningen til å være tydelig på følgende:

Vi er et fotballakademi, men har ingen ferdighetskrav til deltagelse. Vi stiller desto klarere krav til oppførsel. Vi er ingen oppbevaringsinstans, men en arena for læring. Det deltar et stort antall barn hos oss og akkurat nå står vi midt oppe i en pandemi. Det forventes at våre deltagere forholder seg til de rutinene vi fastsetter og er positive i sin atferd overfor de andre deltagerne. Trygghet og trivsel er fundamentet for god læring.

Idrettshuset er bemannet i tidsrommet 1315-1645. Vi tar ansvar for barna når de er hos oss, men de må selv komme seg til og fra stadion. All kommunikasjon mellom oss og de foresatte, invitasjoner og forfall til treninger, foregår via kommunikasjonsappen spond.

 

Deltagerne har inntatt et godt måltid og er fulle av energi til en god fotballøkt

Trenere

Øyvind Thorsen er leder for og hovedtrener ved Akademiet. Han innehar UEFA A-lisens trenerutdanning og har erfaring med å trene spillere i denne aldersgruppa. Han har i skrivende stund med seg Eirik Fossen som trener på alle økter. Eirik er Konnerudgutt, med UEFA B-lisens, 6 års fartstid fra Strømsgodsets Eliteakademi og ytterligere et år som analyseansvarlig for deres A-lag i Eliteserien. I tillegg deltar Stian Lund (revisorutdannet fotballpappa) og Fredrik Blehr, grasrottrener og lærer ved Vestbygda skole, på faste dager.

 

Foruten disse har vi 12 unge trenerressurser i alderen 17-20 år med solid fotballbakgrunn (fra Konneruds juniorlag til Eliteseriespill) og barnefotballkurs, som alle bidrar til å gi deltagerne god oppfølging. Og sist, men ikke minst har vi Hilde Øvsttun som er hus- og matansvarlig hos oss. Hun løfter opplevelsen med hjemmelagde pannekaker, varm saft, kakao og et skyhøyt servicenivå.

Pris for deltagelse
I første omgang opererer vi kun med fulltidsplasser for 2012-årgangen slik vi også har gjort det for tidligere oppstartsgenerasjoner. Det innebærer deltagelse to dager i uka og koster fra høsten av kr 1550 pr mnd. Dette faktureres månedsvis og en eventuell oppsigelse av plassen må skje med en måneds varsel.

Spillere født 2011 eller tidligere har anledning til å velge endagsplass som koster 900 kr pr måned. Akademiets tilbud følger skoleruta, men tar fri i desember.

Spillerne ved Akademiet får også tilgang på en utstyrspakke fra Telenor Xtra for kun 100 kr. https://bestilling.telenorxtra.no/Draktsett-barn

Alle som er med fra oppstart og ut skoleåret får rabatert pris ved Konnerud Fotballcamp. Denne avholdes normalt den første uka i sommerferien (uke 26) og koster ordinært 1590 kr.

Påmeldingen til Akademiet er dermed åpnet også for 2013-årgangen fra mandag 22. mars kl 1200 på e-post til fotball@konnerud.no

Spørsmål om tilbudet sendes på e-post til oyvind.thorsen@idrettsforbundet.no

PÅMELDING: