Er du, eller har du lyst til å bli klubbdommer?

Er du eller har lyst til å bli klubbdommer. Møt opp på Idrettshuset onsdag 15.februar kl. 1800-2000. Det serveres pizza og brus til alle som kommer. For å være klubbdommer så må man fylle 13 år i 2023 eller eldre. Fint om alle lag kan også legge ut dette i sine spond grupper.

Dommeren er en stor del av fotballfamilien – og ikke minst – en veldig viktig del. Dommeren er med å styre kampen, er med å fremme Fair Play og være den som holder hodet kaldt når engasjementet og fotballgleden tar over for spillere og trenere.

I Konnerud Fotball skal vi respektere dommeren, vi skal ønske de velkommen til vår arena og vi skal jobbe med å utvikle våre egne dommere.

Hva er en klubbdommer?

Grunnmuren i dommerpyramiden, og første del av dommerutdanningen er klubbdommerkurset. En klubbdommer vil etter gjennomført kurs være kvalifisert for dømming av aldersbestemte kamper (3er, 5er og 7er) i klubben man representerer. Som klubbdommer blir man skolert og fulgt opp av en dommeransvarlig i egen klubb.

Konnerud Fotball har i år et økt fokus på å få frem flere dommere, vår eneste seniordommer Espen Sommer vil ta et ekstra ansvar for alle våre klubbdommere denne sesongen, Ole Herman Borgan som er dommeransvarlig i Buskerud Fotballkrets vil også bidra fremover. Begge 2 er å treffe på Idrettshuset denne dagen.

Det å dømme fotballkamper er en fin inntekt for de som tar kurset.

Dommerhonorarer:

Aktivitetsserie 3’er fotball – 200 kr
5-er kamper: kr 200,-
7-er kamper: kr 200,-

9-er kamper: kr 400 (krever 9’er fotball kurs i regi av kretsen)

Denne kvelden er ikke et klubbdommerkurs men et informasjonsmøte for alle som ønsker å høre litt mer om hvordan man kan bli dommer og hvem man kan kontakte.

Vi ønsker at alle som vil delta sender en liten påmelding til fotball@konnerud.no slik at vi vet hvor mye pizza vi skal kjøpe inn.