Drammen keeperakademi

Drammen keeperakademi
– en utviklingsarena for keepere fra 10 – 17 år. 

Hvorfor lage et keeperakademi ? 

•- Økonomisk gunstig for klubbene

– Skape et keepermiljø på tvers av klubb grenser 
– Skape et unikt miljø for keepere hvor keepere føler at de blir ivaretatt.
– Gjennom systematisk og diferensiert trening sikre god utvikling for keepere.
– Gjennom samarbeide sørge for at keeperne til en hver tid har gode treningsfasiliteter og gode keeperetrenere.
– Skape et godt læringsmiljø for klubbtrenere som ønsker å lære om trening av keepere.

Hvilke treningsmuligheter kan vi tilby?

– Treningsgruppe på Gulskogen for klubber i Drammensområdet.
– Gode treningsmuligheter på oppvarmet kunstgressbane i vinterhalvåret. Og på gressbane – kunstgressbane i sommerhalvåret.
– Muligheter for bruk av ballkanon.
– Treningsgrupper fra 10 – 16 (19) år.
– Egne jentekeepergrupper.
– Individuelle egentreningsprogram.
– Faste keepertrenere
– Utviklingsarena for trenere fra samarbeidsklubber som ønsker å lære om keepertrening.

Deltakerkostnad

Drammen keeperakademi er et samarbeid mellom flere klubber i Drammens regionen. Som partner / delpartner i DKA kan de tilby sine keepere i alder 10 – 17 år ukentlig trening. Konnerud fotball er en partner i DKA og alle lag kan sende sine keepere ned hit. Påmelding http://drammen-ka.idrettenonline.no/p/18912/pamelding-dka

Hver fredag samles det i snitt ca 60 keepere i alderen 10 – 17 år på Gulskogen Kunstgress. Ledet av Drammen Keeperakademi. Siden oppstarten i 2004 har akademiet vokst for hvert år, og trolig er de nå landets største når det gjelder antall keepere som blir påvirket ukentlig.

«Målet har hele veien vært å skape et keepermiljø på tvers av klubbgrensene», sier hovedansvarlig for keeperakademiet Even Jokstad. «Et miljø hvor keeperne føler seg ivaretatt og sett». Og ivaretatt og sett blir de i aller høyeste grad. Keeperakademiet har totalt ti keepertrenere som bidrar inn mot de unge keeperne. Alt fra Rolf Morten Holm som i en mannsalder har jobbet med unge keepere i Buskerud, til Herman Rhoden, A-lagskeeper på Strømsgodset.

Keeperakdemiet skal være et lavterskeltilbud, forklarer Even Jokstad. «Uansett bakgrunn, ferdighet. Vi tar imot alle som synes det er gøy å stå imål»!» Vi differensierer ut i fra alder og ferdighet. Vi har en egen barnegruppe med fokus på lek og læring av basisferdigheter. En egen kretslagsgruppe i samarbeid med Buskerud Fotballkrets, samt en utfordrergruppe». «Utover dette, så har vi de siste årene også gjort grep for å rekruttere flere jenter. I samarbeid med Buskerud Fotballkrets og NFF har vi opprettet prosjektet «flere jenter i mål». Her har vi 8 utvidede samlinger kun for jenter» forteller Even Jokstad.

De siste årene har det kommet opp flere unge lovende keepere i Drammen. Blant annet Lars Cramer, Hermann Rhoden og Eirik Johannesen som alle har aldersbestemte landskamper. Alle tre har fått ukentlig påvirkning gjennom Drammen Keeperakdemi.

Keeperakademiet har sin hovedbase på Gulskogen, hvor de trener på oppvarmet kunstgressbane på vinterstid, og gress\kunstgress på sommerstid.