BARNEFOTBALLKVELD – TORSDAG 9. APRIL PÅ KLUBBHUSET KONNERUD

BARNEFOTBALLKVELD – TORSDAG 9. APRIL PÅ KLUBBHUSET KONNERUD

 

Torsdag 9. april kl. 18:00 – 21:00 arrangerer Konnerud Fotball barnefotballkvelden på klubbhuset med teori og en praktisk del. Dette er en viktig arena for utvikling av våre barnefotballtrenere. For å sikre at kvalitet i alle ledd, er kurset obligatorisk for våre trenere innen barnefotballen og det er et krav at alle lag er representert.

 

Kursholder er Øyvind Thorsen. Thorsen har UEFA A-lisens, jobber som idrettskonsulent i Buskerud Idrettskrets og er en erfaren kursholdet. Han har tidligere vært A-lagsrener for Vestfossen og Konnerud og er nå er aktiv som trener i barnefotballen på Konnerud.

 

Påmelding med navn, epost og lagstilknytning (årgang, kjønn, skole) sendes til  Øystein Julsrud (oystein@konnerud.no) innen fredag 27. mars.

 

NFFs beskrivelse av kurset:

Barnefotballkvelden er en temakveld hvor hovedmålet er å skape en enda bedre barnefotball (6-12 år) i klubben. Dette er en kveld som passer for styret, trenere, lagledere, foreldre og alle som er opptatt av Barnefotballen i klubben!

Barnefotballkvelden er en 3-timers kveld med fokus på følgende:

TRYGGHET + MESTRING + UTFORDRING = TRIVSEL + UTVIKLING
– hvordan skape dette i klubben?

FAIR PLAY
– fokus på verdier og holdninger

GOD FOTBALLAKTIVITET
– Smålagsspill
– Treningsøkta.no
– Planlegge en treningsøkt

Det legges opp til både teori og praksis denne kvelden!