Årsmøte i fotballgruppa mandag 23.mars kl 1900

Velkommen til årsmøte mandag 23.mars kl 1900 på servicebygget.

 

Dagsorden:
1. Åpning og godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av saksliste
3. Valg av:
• Ordstyrer
• Sekretær for årsmøtet
• 2 personer for underskrift av protokoll
4. Årsberetning fra siste sesong – 2014
a. Styrets beretning
5. Regnskap 2014
6. Budsjett 2015
7. Eventuelt