Interne arrangement

Trenerutviklingskurs

Dag Vidar Kristoffersen innleder med aktuelle temaer med påfølgende debatt om utviklingen av barnefotballen på Konnerud. Etterpå blir det praksisøkt med Kristoffersen. Trenerutvikling for barnefotballen (6-12 år) i Konnerud Fotball starter opp torsdag 28. august kl. 19:00 – 21:00 på kunstgresset. Alle som er involvert i barnefotballen, og andre interesserte, oppfordres sterkt til å møte. Om laget har kamp eller trening denne kvelden, bør dette kunne ivaretas av andre foreldre slik at trenerne møter på trenerutviklingstiltaket.

Arrangementet følges opp av flere økter som gjentas utover høsten. Vel møtt! Styret i Konnerud Fotball.

Sportsforum

Et internt forum som gjennomføres i vinterhalvåret hvor det normalt er noe roligere perioder med mindre kamper og et overkommelig antall treninger. Målgruppen er normalt trenere, ledere og nøkkelpersoner i fotballagene. Ved spesielle temaer inviteres også et utvalg av spillere. Temaer er sportslige anliggende samt at styret informerer og stort og smått, status i fotballgruppa og evt nyheter innen lag, anlegg og fra krets.

Invitasjoner til sportsforum kommer på nettsidens forside.