Fotballakademiet

En oppdatering fra Konnerud Telenor Xtra fotballakademi

Konnerud fotballakademi ble etablert i mars i år og er et tilbud for ivrige gutter og jenter fra 4. til 7. trinn. Akademiet har siden oppstarten hatt aktivitet tirsdag, onsdag og torsdager, men måtte i likhet med resten av fotballen ta en pause som følge av koronasituasjonen.

Vi har tilhold på det nye Idrettshuset, hvor spillerne ble servert et måltid mat fram til koronarestriksjonene kom. Treningene avholdes på kunstgressbanen rett utenfor og Idrettshuset er derfor satt av til Akademiet i tidsrommet 1300-1700 disse dagene.

Som følge av koronasituasjonen har vi holdt nå oss utendørs og droppet felles bespisning siden mai. Vi har i den samme perioden prioritert å styrke bemanningen på trenersiden betydelig.

På grunn av stor pågang fra neste års 4. trinn vil vi fra august utvide til også å trene på mandager. Vi nærmer oss nå 80 deltagere og må fordele oss over flere dager for at treningsgruppene ikke skal bli for store.

Øyvind Thorsen som er leder for og hovedtrener ved Akademiet innehar UEFA A-lisens trenerutdannelse og mange års erfaring med å trene spillere i denne aldersgruppa. Hele 12 andre trenere, alle med grunnleggende trenerutdannelse, har sørget for god oppfølging i treningshverdagen.

Priser for deltagelse

Ettersom vi er en nyetablering med behov for en viss forutsigbarhet har vi i første omgang kun gitt tilbud om fulltidsplasser. Dette innebærer deltagelse to dager i uka og koster ved ordinær drift kr 1500 pr mnd. (Prisen er midlertidig redusert til 1400 kr ettersom vi har tatt  måltidene ut av tilbudet.) Spillerne ved Akademiet får dessuten tilbud om en utstyrspakke fra Telenor Xtra for kun 100 kr. Vi har også 20 % søskenrabatt for barn nr. 2.

Vi ser imidlertid at to ukentlige økter kan bli mye for de som har mange fellestreninger i tillegg og da særlig i en kort og hektisk kampsesong. Dette gjelder først og fremst de eldste spillerne hos oss. For å komme disse i møte ønsker vil vi fra høsten av også ha mulighet om endagsplass. Denne vil koste kr 850 i  måneden.

I skrivende stund er Akademiet fulltegnet. De som melder inn ønske om å begynne hos oss settes på venteliste i den rekkefølgen de henvender seg. Som nyetablering må vi hele tiden forsikre oss om at vi har tilstrekkelig med kvalifiserte trenerressurser til å gi et godt tilbud.

Spørsmål vedrørende akademiet rettes til Oyvind.Thorsen@idrettsforbundet.no