Stadionanleggene

Fotballstadion

Fotballstadion på Konnerud

Konnerud stadion

Konnerud stadion er vår hovedkunstgressbane. Den er belyst ved hjelp av tre store lysmaster på hver langside med fire kraftige lamper pr stolpe.

Adressen til anleggene er Jarlsbergveien 90, 3032 Drammen.

Gamlekunsten

I enden av anlegget ligger den første kunstgressbanen som ble anlagt på slutten av 90-tallet. Denne omtales som “gamlekunsten” og det formelle navnet er “Konnerud kunstgress”. Dette er vårt nyeste og beste 11er kunstgressdekke, men vi omtalen er fortsatt “gamlekunsten”. 

7er’n

I tilknytning til stadion ligger det en 7er kunstgressbane som skilles fra stadion med et høyt nett. Her spiller 7er lag samt Old-boys og Veteranlaget sine kamper.

Høyden

Rett ved siden av Servicebygget ligger “Høyden”. Dette er en liten 7er bane (nærmere 5er i størrelse) med naturgress. Benyttes av yngre lag. På Høyden ligger også våre tre 3er baner med kunstgressdekke og vant.