Leie av kunstgressbaner

Kunstgressbanene på Konnerud driftes i perioden 1.november til 1.april av Konnerud Fotball og alle utgifter til drift dekkes av fotballgruppa. Derfor må alle som ønsker å bruke fotballbanene i denne perioden betale leie. All booking skal skje via fotball@konnerud.no

Priser 2022 – 2023

Enkeltarrangement pr dag, vintersesong nov–apr

 • Hel kunstgressbane, kr 3 000
 • Halv kunstgressbane, kr 1 500

Sesongleie og periodeleie, vintersesong nov–apr

 • Hel kunstgressbane, kr 1 500 pr. time
 • Halv kunstgressbane, kr 850 pr. time

Mulighet for fastpris avtale for hele vintersesongen, ta kontakt på fotball@konnerud.no

Fasililiter

 • Størrelse 100m x 64m
 • Oppvarmet fra ca. 1. januar–1. apr.
 • Banedekke m/gummigranulat
 • Kunstgressdekke og uten pad siste utskift 2022
 • Merking: Stor bane, 11-er fotball
 • Markert: 2 stk 7-er bane.
 • 4 stk. 11-er mål og 4 stk. 7-er mål
 • 2 innbytterbur m/benker

Reglement for bruk av kunstgressbane

 • Kunstgressbanen skal normalt bare brukes til fotballtrening  eller undervisnings- og forskningsvirksomhet.
 • Kunstgressbanen vil være åpen hele året dersom værforholdene tillater det.
 • På kunstgressbanen skal det bare brukes skotøy som er beregnet for kunstgress. Skruknotter er ikke tillatt.
 • Det er ikke tillatt å røyke eller bruke tyggegummi innenfor stadiongjerdet, da glødende sigarettstumper og tyggegummi vil kunne påføre banedekkene ubotelige skader.
 • Glassflasker eller glasstøy må ikke tas med.

Vilkår

 • Alle brukere/leietakere skal rydde anlegget etter seg, og alt utstyr skal settest tilbake til oppbevaringssted tilrettelagt dette.
 • Dersom rydding ikke gjøres, vil det kunne medføre utfakturering av en ekstra leietime.
 • Betjeningen skal kunne stenge anlegget ved en alvorlig situasjon.
 • Brukere som ikke overholderreglene på anlegget kan bortvises.
 • Lærere/leiere/trenere/brukere skal se til at det kun benyttes skotøy som er høvelig for banens underlag.
 • Sikkerheten ved bruk av anlegget skal ivaretas av brukergruppens leiere/trenere.