ANDRÈ MARKUSSEN TREKKER SEG SOM LEDER I KONNERUD IL FOTBALL

Andrè Markussen har dessverre valgt å trekke seg fra sitt frivillige verv som leder i fotballgruppa i Konnerud IL. Han kommer med følgende forklaring nedenfor til sin avgang

Beklageligvis må jeg innse at min kapasitet utover vanlig jobb ikke er forenlig med ansvaret og mine egne forventinger til hva som er nødvendig for å lede fotballgruppa.

Etter to krevende pandemisesonger hadde jeg sett frem til normale tider, og med mange gode anleggsprosjekter på gang og god sportslig giv over hele linja, så fremtiden lys ut.

Jeg tror de fleste kjenner seg igjen i at man med positiv energi klarer en større belastning. Dessverre er rammebetingelsene og forventingene som kommune, forbund, krets, klubb og medlemmene legger for og på oss frivillige ledere til tider krevende. Totalen har gjort at jeg nå har trukket meg som leder av fotballgruppa.

Selv om det ikke er en hovedårsak er det så absolutt medvirkende at vi i midten av mai mottok et formelt varsel gjennom NFF’s varslingskanal. Varslingskanalen er en anonym mulighet for å varsle om vold, trusler, diskriminering, hets, mobbing, doping, kampfiksing, seksuell trakassering og seksuelle overgrep. Det blir da etter min mening et misbruk av denne kanalen når den benyttes til å klage inn en dorulldugnad. Jeg mener det er riktig og viktig å fortelle om dette varselet da rykter fort blir til «sannheter» og jeg ønsker ikke at noen skal få inntrykk av at varselet er av de alvorlige karakterene som nevnt over. Varselet/klagen ble grundig besvart av både Konnerud Fotball og Konnerud IL og er på bakgrunn av besvarelsene avsluttet fra NFF sin side.  Varslet utfordrer selve hjertet av norsk idrett – dugnaden. Norsk idrett er tuftet på og avhengig av frivillig arbeid og uten dugnad heller ingen aktivitet. Det er for meg uklart hva varsler egentlig ønsker å oppnå og jeg tror ikke varselet representerer alle medlemmene i Konnerud Fotball, men samtidig bryter det veldig med min verdi- og integritetsgrense.

Medlemmene av fotballstyret, og alle andre styrer i Konnerud IL, sitter der som frivillige og bruker enormt med tid på legge til rette for aktivitet, anleggsutvikling og strategiske veivalg fremover. Jeg håper fotballstyret fremover får den tillit, respekt og arbeidsro den både behøver og fortjener.

Konnerud Fotball har en fantastisk gruppe av dedikerte og engasjerte trenere, lagledere, vaffelstekere og heiagjenger som helt sikkert kommer til å gi fotballjentene og guttene i klubben mange gode opplevelser fremover. Lykke til med resten av sesongen til alle spillere og lag! Konnerud Fotball ruller garantert videre!

Mvh

André Markussen

Konnerud Fotball ønsker å takke Andrè for sin formidable innsats. Med stø hånd har han ledet styret og en fotballgruppe med kloke avgjørelser gjennom en utfordrende pandemi spesielt. Han har vært en enorm ressurs med et ekte engasjement for klubben vår Konnerud IL. Takk for innsatsen Andrè!