Innlegg publisert den 23. januar 2020

  • Oppstart Telenor Xtra Konnerud Fotballakademi for gutter og jenter fra 4.- 8. trinn

    3. mars avholdes første treningsøkt og tilbudet vil følge skoleruta ut 2020. Vi vektlegger et godt sportslig tilbud til deltagerne og vil derfor begrense oss til 40 spillere denne våren, fordelt på to treningsgrupper som begge får to ukentlige treningsdager. Plassene tildeles etter først til mølla-prinsippet