Innlegg publisert den 1. juni 2017

  • Girl Power akademi

    Konnerud fotball gir nå jentene mellom 12 og 15 år et ekstratilbud.
    Vi ønsker å dra i gang et Girl Power akademi, som skal være et gratistilbud til klubbens egne spillere