Innlegg publisert den 13. februar 2017

  • Arrangementer 2017

    Her er alle viktige datoer for Konnerud fotball sesongen 2017. Merk dere dette og hold de av i kalenderen.