Coronaregler ved avholdelse av trening Konnerud IL

Oppdatert: 29.05 kl. 14.25 (Barneidretten kan starte med trening uten 1 meter avstand fra 1. juni)

*Oppdater deg på de konkrete rådene fra ditt særforbund – se link nederst i saken*

Mange grupper har utformet gode regler for sin særidrett. Hvis noe i denne veiledningen går mot reglene og anbefalingene satt fra regjeringen vil de statlige reglene gjelde. Veiledningen kan endres fort etter nye råd fra statlige organer og/eller NIF/særidrett. Veiledningen er ikke ment at skal undergrave regler fra særidretter, men være en veiledning for trenere og grupper som ønsker å sette i gang med treninger. Vær oppdatert på rådene fra eget særforbund. Gi beskjed til brage@konnerud.no om noe i veiledningen ikke står i tråd med reglene særforbundene til enhver tid gir, da ting endres raskt i ulike grener. 

*Barne og junioridretten (<20år) har fra 1.juni lov til igjen å ha kontakt i idrettene på TRENING. Treningskamper kan bare foregå innad i eget lag*

 1. Vask hender før og etter økt.
 2. Unngå å ta på samme flater.
 3. Hold avstand. Minst én meter mellom personer (i voksenidretten) – gjerne mer. Maks femti personer sammen på et uteareal. Grupper på opp til 20 personer sammen. Mer enn én gruppe kan trene på én bane samtidig.
 4. Alle fellesøkter i Coronatid er helt frivillig, det skal ikke utøves press for å møte på fellestrening, det skal ikke ha noen konsekvenser å ikke møte. Vi respekterer og forstår valget til trenere og utøvere som velger å ikke møte på frivillig fellestrening.
 5. Utøvere som ikke forholder seg til regler satt i gruppen/laget får ikke delta på fellestreninger, her gis det bare én advarsel.
 6. Planlegg økten godt. Planlegg for god avstand og hvordan grupper skal forholde seg til hverandre. Ikke bruk garderober. Meld til Sportslig Leder i gruppen om når og hvor det trenes slik at Sportslige ledere i hver gruppe har full kontroll om hvor trening pågår.
 7. Alle utøvere skal være registrert på hver trening slik at trenerteam vet hvem som har vært på treninger ved eventuelt smitteutbrudd.
 8. Gi all informasjon på forhånd, om mulig. Vis økta for utøverne over digitale plattformer. Vis øvelser, oppgaver, organisering og annen praktisk info man vanligvis gir på økt.
 9. Ha en plan for uforutsette hendelser og behandling av utstyr. Velg og avklarer én person som skal ha kontakt ved skade/behandling av skade. Ha da sprit/såpevann tilgjengelig.
 10. Utøvere bekrefter at de har satt seg inn i reglene fra gruppen/KIL
 11. Har en utøver symptomer på smitte, skal personen ikke møte på trening. Ved påvist covid-19 hos noen som har vært på fellestrening, varsle de andre i gruppen. Personen som er smittet skal holdes anonym for gruppen.
 12. Bruk sunn fornuft.

Det er åpnet for organiserte treninger i Norge om man følger reglene som gis sentralt. Reglene til KIL er ment for å hjelpe trenere og grupper, som ønsker å gjennomføre treninger, med å ivareta smittevernet. Dette er en tid med ekstreme tiltak, derfor kan det være viktig å få den sosiale stimulansen av å treffe andre på trening.

Norges Idrettsforbund Coronavettregler: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/

Norges Idrettsforbund samlet liste over Coronavettregler Særforbund: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/moreogromsdal/nyhet/2020/sarforbund-og-koronavettregler.-hva-gjelder-min-for-idrett/