Barneidrett

KIL har sammenfattet et dokument regler for barneidrett i KIL, som omtaler hvordan vi på best mulig måte kan legge til rette for at barn får en aktiv hverdag i KIL tilrettelagt av voksne.

BARNEIDRETT I KIL

Barneidretten i Norge er definert som all idrett som skjer for aldersgruppen 6-12 år. Alle trenere i barneidretten i KIL må være kjent med retningslinjene for barneidrett.
Norges Idrettsforbund har bestemt:
RETNINGSLINJER FOR BARNEIDRETT
med tilhørende
BARNEIDRETTSBESTEMMELSER
og
IDRETTENS BARNERETTIGHETER

Barnerettighetene i idrett på ett minutt Trykk HER