Lisensforsikring

Ny forsikringsordning fra 1. september 2015

Fra 1. september 2015 leveres lisensforsikringen av selskapet XL Catlin.

Norges Bandyforbund har for lisensperioden 1. september 2015 til 31. august 2016 i tillegg inngått et samarbeid med Idrettens Helsesenter.

Idrettens Helsesenter og Skadetelefonen har i dag avtale med 16 særforbund innen NIF.

Hva er oppnådd med den nye ordningen

 • En forsikring som er tilpasset idretten og behovet til den enkelte spiller
 • Oppfølging av skadelidte fra meldt skade til «tilbake på banen»
 • Bedre ytelser ved skader
 • Direkte tilgang til idrettsmedisinsk kompetanse gjennom Idrettens Skadetelefon
 • Dekning av idrettsrelaterte belastningslidelser
 • Raskere behandling

Skadetelefonen (02033)

 • Skademelding sendes elektronisk til Skadetelefonen
 • Skadetelefonen kontakter skadelidte innen 24 timer
 • All behandling, med unntak av akutt, skal bestilles av Skadetelefonen
 • Skadetelefonen følger opp skadelidte gjennom behandlingen
 • Skadetelefonen gir også medisinske råd til utøvere og klubber

MERK!!

All behandling, med unntak av akutt, skal nå forhåndsgodkjennes og bestilles av Skadetelefonen for å være dekket av lisensforsikringen.

Lisensen må være betalt for at utøveren skal være dekket av forsikringen fra 1.september.


Ved eventuelle spørsmål, kontakt Ann-Mari Ellefsen på tlf 21029000.

Les mer om NBFs lisensordning på denne lenken: http://www.bandyforbundet.no/lisens.asp