Smågutt (06-07)

Kontakter
Trener, Fredrik Høien, 98467376, hoien@hotmail.com
Lagleder(06), Øystein Kittelsen , 90505700, okittelsen@groupeseb.com
Lagleder(06), Torgeir Østengen, 481 28 333, Torgeir.Ostenengen@joh.no
Lagleder(07), Geir Mostad, Geir.Mostad@technipfmc.com
Slip (06), Øystein Kittelsen
Slip (06), Torgeir Østengen