Gutt

KIL bandy har i år ingen guttelag.  Våre 2003 spillere har fått dispensasjon til i spille med smågutt.