2015

Kontakter:

Trener: Espen Jensen, 991 55 202, espen.jensen@bergans.no
Trener: Sindre Hole Jørgensen, 402 34 831, sindreholejorgensen@gmail.com
Trener: Øystein Thorkildsen, 906 89 522, oystein.thorkildsen@yit.no
Trener: Christer Halvorsen, 464 74 060, christernicolai@hotmail.no